Stawiamy na rozwój UKW

o jednostce

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „Stawiamy na rozwój UKW” w kwocie 11 694 796,53 zł.

Projekt obejmuje zakresem merytorycznym:

  • opracowanie i wdrożenie zmian w programach kształcenia na kierunkach Informatyka i Mechatronika,
    adaptację pomieszczeń laboratorium prototypowania dla Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej
    realizację na UKW zajęć przez wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej,
  • podniesienie kompetencji studentów UKW, odpowiadających potrzebom społeczno- gospodarczym poprzez realizację szkoleń, staży oraz działań sprzyjających rozszerzeniu współpracy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach oraz zagranicznych stażach dydaktycznych
  • zakup systemów informatycznych do podnoszenia jakości zarządzania uczelnią.

Projekt powstał przy współpracy pracowników Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Biura Współpracy Międzynarodowej UKW, Działu Informatyzacji oraz Biura Funduszy Europejskich UKW.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2023.

na skróty